Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
     • AK Ansichtskarten (19. Jh.-)
     • F Fotografie (1856-)
      • FP. A Fotopositive, Format A (1901-20. Jh.)
      • FP. B Fotopositive, Format B (1853 (ca.)-2009.10)
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
       • FP.B.117 Bern: Uferweg 1-11; Rabbentalstrasse 87; Altenbergrain 2; Altenberg (1862-1882)
       • FP.B.118 Bern: Kornhausplatz; Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) -- Brunnen (-1894)
       • FP.B.119 Bern: Läuferbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.120 Bern: Teilansicht (N); Rabbentalstrasse; Nischenweg; Sonnenbergstrasse; Sonnenbergrain; Altenberg (1862-1877)
       • FP.B.121 Bern: Schwellenmätteli; Kochergasse 3, 9; Bundeshaus-West; Altstadt (obere); Kirchenfeld; Teilansicht (SO) -- Spital (-1888)
       • FP.B.122 Bern: Bundeshaus-West; Kochergasse 9; Altstadt (obere) -- Spital (1864-1881)
       • FP.B.124 Bern: Kramgasse; Kreuzgassbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.125 Bern: Kramgasse 79ff; Zytglogge; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.126 Bern: Kramgasse; Kreuzgassbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (19. Jh.)
       • FP.B.127 Bern: Kramgasse; Zähringerbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.B.128 Bern: Matte; Nydeggbrücke; Nydeggkirche; Altenberg; Altstadt (untere) -- Brücke; Kirche (1862-1882)
       • FP.B.129 Bern: Teilansicht (SO); Matte; Münster; Münsterplattform; Gipsfabrik; Altstadt (untere) -- Kirche (1862-1882)
       • FP.B.130 Bern: Spitalgasse 37ff; Christoffelturm; Altstadt (obere) (1862-1865)
       • FP.B.131 Bern: Marktgasse; Schützenbrunnen; Käfigturm; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.132 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1862-1882)
       • FP.B.133 Bern: Marzili; Bundeshaus-West; Bundesgasse 3; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.134 Bern: Rathaus; Rathausplatz 5; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.135 Bern: Spitalgasse 40-36; Davidbrunnen; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.136 Tram; Lufttram; Transport, Verkehr (1890-1900)
       • FP.B.137 Bern: Bubenbergplatz; Rossschwemme; Bahnhof; Heiliggeistkirche; Bahnhofplatz 2; Christoffelturm; Altstadt (obere) -- Kir... (1860-1865)
       • FP.B.138 Tram; Lufttram; Transport, Verkehr (1890-1900)
       • FP.B.139 Tram; Transport, Verkehr (s. d. (sine dato))
       • FP.B.140; FP.D.77 Bern: Predigerkloster; Altstadt (obere) -- Fuhrwerk; Transport, Verkehr (-1899)
       • FP.B.142; FP.E.146; FN.G.D.42 Bern: Hochschule; Lateinschule; Kirchenfeldbrücke; Altstadt (untere) -- Brücke; Schulhaus (-1905)
       • FP.B.143 Bern: Hirschenpark; Länggasse (1900.06)
       • FP.B.144 Bern: Matte; Junkerngasse; Nydeggbrücke; Aargauerstalden; Teilansicht (SO); Altstadt (untere); Obstberg -- Brücke (s. d. (sine dato))
       • FP.B.145 Bern: Junkerngasse 55-47; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.146 Bern: Brunngasshalde 9-3; Christkatholische Kirche; Rathaus; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.B.147 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Gerechtigkeitsgasse 46-42; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.B.148 Bern: Zähringer-Denkmal; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.149 Bern: Nydegg; Felsenburg; Untertorbrücke; Teilansicht (O); Altstadt (untere) -- Brücke (1862-1882)
       • FP.B.150 Bern: Rabbentalstrasse 75-67; Oberweg 1; Teilansicht (NW); Nischenweg 9; Altenberg (1861-1877)
       • FP.B.151 Bern: Matte; Nydeggbrücke; Nydeggkirche; Altenberg; Altstadt (untere); Aargauerstalden -- Brücke; Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.B.152 Bern: Altenberg; Nydegg; Untertorbrücke; Nydeggbrücke; Klösterlistutz; Grosser Muristalden; Teilansicht (N); Altstadt (u... (1870 (ca.))
       • FP.B.153 Bern: Teilansicht (SO); Altstadt (1868)
       • FP.B.154 Bern: Rabbentalstrasse 75-67; Oberweg 5; Teilansicht (NW); Altenberg (1861-1877)
       • FP.B.155 Bern: Neubrückstrasse; Bahnüberführung (Neubrückstrasse); Reitschule; Länggasse (1936-1940)
       • FP.B.157 Bern: Bubenbergplatz; Bahnhofplatz 2; Altstadt (obere) -- Kutsche; Transport, Verkehr (-1891)
       • FP.B.158 Bern: Casinoplatz 2; Altstadt (untere) (1939.05.21)
       • FP.B.159 Bern: Casinoplatz 8, 2; Hotelgasse 14; Münstergasse 78; Altstadt (untere) (1939.05.21)
       • FP.B.160; FP.E.354 Bern: Zeughaus (Grosses); Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (-1876)
       • FP.B.161 Bern: Waisenhausplatz; Bärenplatz; Holzwerkmeisterhaus; Bundeshaus-West; Altstadt (obere) (1862-1866)
       • FP.B.162 Bern: Kirchenfeld; Bärengraben (s. d. (sine dato))
       • FP.B.163 Bern: Christoffelgasse 7-3; Schauplatzgasse 39; Spitalgasse 57; Altstadt (obere) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.164 Bern: Schänzlistrasse 87; Schänzli; Altenberg (1873-1882)
       • FP.B.165 Bern: Bahnhofplatz 5-11; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.166 Bern: Bundeshaus-West; Bundesgasse 3; Altstadt (obere) -- Wäsche (1864-1881)
       • FP.B.167 Bern: Bundesgasse 3; Bundeshaus-West; Kochergasse 9; Altstadt (obere) -- Spital (1866-1881)
       • FP.B.168 Bern: Kirchenfeldbrücke; Schwellenmätteli; Kirchenfeld -- Brücke (1883-1888)
       • FP.B.169; FP.D.420 Bern: Botanischer Garten; Rabbentalgut; Schänzlihalde 31; Altenberg -- Handwagen; Transport, Verkehr; Mann (1863-1882)
       • FP.B.170 Bern: Bärenplatz 7-3; Käfigturm; Waisenhausplatz 1-3; Waisenhausplatz; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.171 Bern: Waisenhausplatz 3-1; Käfigturm; Bärenplatz 3-7; Altstadt (obere) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.172 Bern: Spitalgasse 22-14; Pfeiferbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.173 Bern: Kramgasse 33-21; Simsonbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.B.174 Bern: Bahnhofplatz; Christoffelturm; Heiliggeistkirche; Altstadt (obere) -- Kirche (1860-1865)
       • FP.B.175 Bern: Bundeshaus-West; Altstadt (obere) -- Bauarbeit (1863-1882)
       • FP.B.176 Bern: Bundesgasse 3; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.177 Bern: Spitalgasse 2ff; Altstadt (obere) -- Pferdetram; Rösslitram; Tram; Arbeiter; Transport, Verkehr; Mann (-1907)
       • FP.B.178 Bern: Laupenstrasse 11-9; Laupenstrassbrunnen; Mattenhof -- Brunnen (-1930)
       • FP.B.179 Bern: Herrengasse; Lateinschule; Altstadt (untere) -- Schulhaus (1862-1882)
       • FP.B.180 Bern: Altenberg; Eisenbahnbrücke (alte) -- Brücke (1862-1882)
       • FP.B.181 Bern: Bundeshaus-West; Bundesgasse 3; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.182 Bern: Zytglogge (Detail); Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.183 Bern: Wurstembergerturm; Teilansicht (W); Altstadt (obere) (1860 (ca.))
       • FP.B.184 Bern: Bollwerk 10-8 (alt); Christoffelturm; Altstadt (obere) (1860-1864)
       • FP.B.185 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Gerechtigkeitsgasse 33ff; Altstadt (untere) -- Brunnen (19. Jh.)
       • FP.B.186 Bern: Nydeggkirche; Altstadt (untere) -- Kirche (-1864)
       • FP.B.187 Bern: Bahnhof; Altstadt (obere) (-1889)
       • FP.B.188 Bern: Spitalgasse; Christoffelturm; Altstadt (obere) (-1865)
       • FP.B.189 Bern: Murtentor (neues); Christoffelturm; Altstadt (obere) (-1865)
       • FP.B.190 Bern: Bierhübeliweg 7; Länggasse (s. d. (sine dato))
       • FP.B.191 Bern: Bundesplatz; Käfiggässchen 36; Bärenhöfli (Restaurant); Casino (altes); Altstadt (obere) (19. Jh.)
       • FP.B.192 Bern: Teilansicht (SW); Schwellenmätteli; Dalmaziquai 11-13; Kirchenfeld; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.193 Bern: Teilansicht (SO) (1869-1881)
       • FP.B.194 Bern: Münsterplatz 3; Münster; Münsterplattform; Altstadt (untere) -- Zeppelin; Transport, Verkehr; Luftfahrt; Kirche (1901)
       • FP.B.195 Bern: Lateinschule; Herrengasse 25; Altstadt (untere) -- Schulhaus (-1905)
       • FP.B.198 Porträt: Sinner, Maximilian Rudolf Ferdinand Ludwig von (1848-1905) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.199 Porträt: Sinner, Friedrich Karl Ferdinand Maximilian von (1875-1960) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.200 Porträt: Sinner, Maximilian Rudolf Ferdinand Ludwig von (1848-1905) (1862-)
       • FP.B.201 Doppelporträt: Sinner, Maximilian Rudolf Ferdinand Ludwig von (1848-1905); Anonym (s. d. (sine dato))
       • FP.B.202 Porträt: Sinner, Maximilian Rudolf Ferdinand Ludwig von (1848-1905) (1863-)
       • FP.B.203 Gruppenporträt: Sinner, Maximilian Rudolf Ferdinand Ludwig von (1848-1905); Sinner, Melanie Luise Julie von (1852-1938);... (1863-1877)
       • FP.B.204 Gruppenporträt: Sinner, Karl Ferdinand von (1817-1895); Sinner, Maximilian Rudolf Ferdinand Ludwig von (1848-1905); Sinn... (1863-1877)
       • FP.B.205 Porträt: Sinner, Karl Ferdinand von (1817-1895) (1862-1877)
       • FP.B.206 Porträt: Sinner, Rudolf Johann Friedrich von (1851-1900) (1863-)
       • FP.B.207 Porträt: Sinner, Katharina Emilie von (1826-1889) (1862-1877)
       • FP.B.208 Porträt: Sinner, Katharina Emilie von (1826-1889) (1862-1877)
       • FP.B.209 Porträt: Wattenwyl, Henriette von (1806-1877) (1863-1877)
       • FP.B.210 Porträt: Sinner, Amalia Henriette Anna von (1853-1871) (1864-1871)
       • FP.B.211 Porträt: Sinner, Amalia Henriette Anna von (1853-1871) (1863-1871)
       • FP.B.212 Doppelporträt: Sinner, Amalia Henriette Anna von (1853-1871); Engelbrecht, Maria Sophie Maximiliane Agnes von (1859-?) (1859-1871)
       • FP.B.213 Porträt: Sinner, Katharina Emilie von (1826-1889) (1862-1875 (ca.))
       • FP.B.214 Porträt: Schönfeldt, Olga Agnes Anna Marie Luise Irmgard (1879-194?) (-1893.12.10)
       • FP.B.215 Sinner, Melanie Emilie Marie von (1873-19?) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.216 Porträt: Sinner, Marie Emilie Helena Erika (1885-19??) (1930-1968)
       • FP.B.217 Kinderporträt: Engelbrecht, Emilie Auguste Therese Benvenuta von (1887-?) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.218 Gruppenporträt: Sinner, ? von (?-?); Anonym (1863-1883 (ca.))
       • FP.B.219 Porträt: Herwarth von Bittenfeld, Amalia Henriette Emilie Agnes (1850-1925) (1863-1877)
       • FP.B.220 Porträt: Herwarth von Bittenfeld, Amalia Henriette Emilie Agnes (1850-1925) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.221 Porträt: Lütschg, Gerhard (1890-1976) (s. d. (sine dato))
       • Open the next 100 entries ... (another 236 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FP. C Fotopositive, Format C (1856 (ca.)-20. Jh.)
      • FP. D Fotopositive, Format D (1856-20. Jh.)
      • FP. E Fotopositive, Format E (1856 (ca.)-)
      • FP. F Fotopositive, Format F (1860 (ca.)-)
      • FP. G Fotopositive, Format G (1859 (ca.)-)
      • FP. H Fotopositive, Format H (1855 (ca.)-)
      • FP. I Fotopositive, Format I (1862-)
      • F.Dag. Unikatfotografien: Daguerreotypien, Ambrotypien, Pannotypien, Ferrotypien (1840 (ca.)-1920 (ca.))
      • FN. G. B Glasnegative, Format B (1892-1946)
      • FN. G. C Glasnegative, Format C (1865 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. D Glasnegative, Format D (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. E Glasnegative, Format E (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. F Glasnegative, Format F (1880 (ca.)-1930 (ca.))
      • FN. G. G Glasnegative Format G
      • FN. K. A Kunststoffnegative, Format A (1905 (ca.)-)
      • FN. K. C Kunststoffnegative, Format C (1908-)
      • FN. K. D Kunststoffnegative, Format D (1889 (ca.)-)
      • FN. K. E Kunststoffnegative, Format E
      • digibild Digitale Fotos (2008-)
     • Gr Grafik (16. Jh.-)
     • R moderne Reproduktionen (1890 (ca.)-)
     • M Gemälde; gerahmte Bilder (16. Jh. (ca.)-20. Jh. (ca.))
     • MI Miniaturen, Medaillen und Münzen
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue