Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
     • FPa Fotoalben (1864-1964)
      • FPa.1 Fotoalbum "Alt Bern Ia" von Adolf Biedermann (1893 (ca.)-)
      • FPa.2 Fotoalbum "Alt Bern Ib" von Adolf Biedermann (1930 (ca.)-1937)
      • FPa.3 Fotoalbum "Alt Bern II" von Adolf Biedermann (1932-1940)
      • FPa.4 Fotoalbum "Alt Bern III" von Adolf Biedermann (1933-1940)
      • FPa.5 Bilder aus dem Leben im burgerlichen Waisenhaus Bern (1901-1911)
      • FPa.6 Fotoalbum Max Keller (1933-1938)
      • FPa.7 Bern: Münzgraben (-1935 (ca.))
      • FPa.8 Das alte Bern (1898 (ca.)-1910 (ca.))
       • FPa.8, S. 1; FP.E.277; R.A.127; FP.G.40; FP.C.154; FN.G.C.317; FP.E.662; FN.G.E.260; FN.G.D.137 Bern: Bahnhof; Christoffelturm; Heiliggeistkirche; Altstadt (obere) -- Eisenbahn; Transport, Verkehr; Kirche (1860-1865)
       • FPa.8, S. 2; FP.D.719; FN.G.C.922 Bern: Christoffelturm; Rossschwemme; Altstadt (obere) (1860-1865)
       • FPa.8, S. 3 oben; FN.G.C.923 Bern: Bubenbergplatz 7-15; Rossschwemme; Bahnhofplatz 2; Murtentor; Altstadt (obere) (1868)
       • FPa.8, S. 3 unten; FN.G.C.924 Bern: Bubenbergplatz 9-15; Schwanengasse 2; Altstadt (obere) (1904)
       • FPa.8, S. 4 oben; FN.G.C.925; FP.E.264 Bern: Schwanengasse 1; Bubenbergplatz 15-11; Altstadt (obere) -- Werbung (1903.11.29)
       • FPa.8, S. 4 unten; FP.D.196 Bern: Bahnhofplatz 5 (alt)-1; Heiliggeistkirche; Altstadt (obere) -- Plakatsäule; Werbung; Kirche (1899 (ca.))
       • FPa.8, S. 5 oben; FP.D.202; FP.D.78; FN.G.C.926 Bern: Bahnhofplatz 1-11; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Kind (1911.09.26)
       • FPa.8, S. 5 unten; FP.D.114; FN.G.C.927 Bern: Bahnhofplatz; Bahnhofplatz 11; Altstadt (obere) -- Werbung; Plakatsäule (1911.09.06)
       • FPa.8, S. 6 oben; FN.G.C.928 Bern: Bahnhofplatz 11-7; Altstadt (obere); Neuengassbrunnen (oberer) -- Brunnen (1911.09.06)
       • FPa.8, S. 6 unten; FN.G.C.929 Bern: Bahnhofplatz 1-3; Altstadt (obere); Davidbrunnen; Spitalgasse 42-40 -- Strassenbeleuchtung; Werbung; Brennholz; En... (1911.09.06)
       • FPa.8, S. 7 oben; FN.G.C.930 Bern: Bahnhofplatz 5-11; Altstadt (obere) (1911.09.06)
       • FPa.8, S. 7 unten; FP.D.490; R.A.47; FN.G.C.931 Bern: Altstadt (obere); Anatomie; Hodlerstrasse 12; Hodlerstrasse 5; Speichergasse 6; Turnhalle (1912.03.12)
       • FPa.8, S. 9; FP.E.257; FN.G.E.78; FN.G.D.138 Bern: Christoffelturm; Spitalgasse 37-57; Altstadt (obere) (-1865)
       • FPa.8, S. 10 oben; FN.G.C.933; FP.C.1098 Bern: Spitalgasse 15-1; Käfigturm; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (1910.03.07)
       • FPa.8, S. 10 unten; FN.G.C.934 Bern: Spitalgasse 5-17; Altstadt (obere) (1910.03.07)
       • FPa.8, S. 11 oben; FP.D.233; FP.D.502; FN.G.C.935 Bern: Spitalgasse 2; Altstadt (obere) (1890-1901)
       • FPa.8, S. 11 unten; FN.G.C.936 Bern: Spitalgasse 47-53; Altstadt (obere); Davidbrunnen -- Brunnen (1913.05.04)
       • FPa.8, S. 12; FN.G.C.937 Bern: Spitalgasse 6-14; Altstadt (obere) (-1925)
       • FPa.8, S. 13; FP.E.259; FP.E.78; FN.G.D.139 Bern: Christoffelturm; Bahnhof; Heiliggeistkirche; Sidlerstrasse 5; Spitalgasse 57; Altstadt (obere); Länggasse -- Bauar... (1865)
       • FPa.8, S. 14; FP.E.308; FN.G.C.938; FN.G.C.939 Bern: Schauplatzgasse 16-4; Altstadt (obere) -- Fuhrwerk; Automobil; Transport, Verkehr (1911.10.16)
       • FPa.8, S. 15; FN.G.C.940 Bern: Schauplatzgasse 6-16; Altstadt (obere) (1911.10.15)
       • FPa.8, S. 16 oben; FP.D.210; FN.G.C.941 Bern: Genfergasse 15-11; Altstadt (obere); Synagoge (1893.06.01)
       • FPa.8, S. 16 unten; FN.G.C.942 Bern: Aarbergergasse 60; Genfergasse 11-15; Altstadt (obere) (1904.01.08)
       • FPa.8, S. 17 oben Bern: Aarbergergasse 60-46; Altstadt (obere) (-1904)
       • FPa.8, S. 17 unten; FN.G.C.943 Bern: Neuengasse 29-43; Altstadt (obere) (1903.11.29)
       • FPa.8, S. 18 oben; FN.G.C.944 Bern: Neuengasse 43-21; Altstadt (obere) -- Kind (-1904)
       • FPa.8, S. 18 unten; FN.G.C.945; FP.C.1077 Bern: Neuengasse 24-20; Neuengassbrunnen (mittlerer); Altstadt (obere) -- Kind; Brunnen (1911.10.15)
       • FPa.8, S. 19 oben; FP.D.720; FN.G.C.946 Bern: Neuengasse 22; Altstadt (obere) (1910.03.25)
       • FPa.8, S. 19 unten Bern: Aarbergergasse 41; Altstadt (obere) -- Fuhrwerk; Transport, Verkehr (-1924)
       • FPa.8, S. 20 Bern: Bubenbergplatz; Murtentor (neues); Rossschwemme; Altstadt (obere) (1879-1881)
       • FPa.8, S. 21 oben; FP.D.237; FP.D.238; FP.D.101; FP.D.581; FN.G.C.947 Bern: Waisenhausplatz; Waisenhausplatz 19-7; Bärenplatz; Altstadt (obere) (1870-1900)
       • FPa.8, S. 21 unten; FP.D.225; FP.B.156; FN.G.C.948; FP.D.807 Bern: Casino (altes); Altstadt (obere) (-1895)
       • FPa.8, S. 22 oben; FP.D.215; FN.G.C.949 Bern: Käfiggässchen 34-36; Parlamentsgebäude (N); Bärenhöfli (Restaurant); Altstadt (obere); Bundeshaus (N) -- Bauarbeit (1900.05.03)
       • FPa.8, S. 22 unten; FP.D.214; FN.G.C.950; FN.G.C.951; FP.D.813 Bern: Bärenhöfli (Restaurant); Käfiggässchen 34-36; Altstadt (obere) (1900.05.02)
       • FPa.8, S. 23 oben; FP.D.74; FN.G.C.952 Bern: Amthausgasse 17; Kochergasse; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (1900.05.02)
       • FPa.8, S. 23 unten; FP.D.128; FN.G.C.954 Bern: Inselgasse 1; Inselgasse 16-14; Altstadt (obere) (-1912)
       • FPa.8, S. 24 oben; FN.G.C.955 Bern: Kochergasse 5-3; Haller-Haus; Altstadt (obere) -- Transport, Verkehr; Automobil; Kutsche; Strassenbeleuchtung (-1911.09.14)
       • FPa.8, S. 24 unten Bern: Kochergasse 5ff; Altstadt (obere) -- Kutsche; Transport, Verkehr (1900-1911)
       • FPa.8, S. 25 oben; FP.D.743; FN.K.C.182; FN.K.C.183; FN.G.C.956; FP.C.1087 Bern: Amthausgasse 8-4; Altstadt (obere) (1905.04.02)
       • FPa.8, S. 25 unten; FN.G.C.957; FP.D.814 Bern: Bundesplatz; Käfiggässchen 36; Amthausgasse 23; Altstadt (obere) (1900.05.02)
       • FPa.8, S. 26 oben; FN.G.C.958 Bern: Amthausgasse; Amthausgassbrunnen; Altstadt (obere) -- Kutsche; Transport, Verkehr; Alltagsleben; Brunnen (1900 (ca.))
       • FPa.8, S. 26 unten; FN.G.C.959 Bern: Amthausgasse 9-17; Amthausgassbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (1900.05.03)
       • FPa.8, S. 27 oben; FN.G.C.961; FP.D.815 Bern: Amthausgasse 15ff; Altstadt (obere) (1900.05.03)
       • FPa.8, S. 27 unten; FN.G.C.962; FP.C.1078 Bern: Münzgraben 2-6; Altstadt (obere) (-1903.06.07)
       • FPa.8, S. 28 oben; FN.G.C.963 Bern: Bundesplatz 4-2; Käfiggässchen 32; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (-1911.06.08)
       • FPa.8, S. 28 unten; FN.G.C.964 Bern: Bundesplatz 4; Käfiggässchen 32; Altstadt (obere) (-1911.06.08)
       • FPa.8, S. 29 oben; FP.D.75; FP.D.216; FN.G.C.965 Bern: Bundesplatz 4; Altstadt (obere) (-1911.06.08)
       • FPa.8, S. 29 unten; FP.D.110; FP.D.217; FN.G.C.966 Bern: Bundesplatz 4; Parlamentsgebäude (N); Altstadt (obere); Bundeshaus (N) (1911.06.08)
       • FPa.8, S. 30 oben; FN.G.C.967 Bern: Bundesplatz 4-2; Amthausgasse 28-26; Altstadt (obere) (1909.03.01)
       • FPa.8, S. 30 unten; FN.G.C.968; FP.C.1096 Bern: Bundesplatz 2; Amthausgasse 28; Altstadt (obere) (1909.03.01)
       • FPa.8, S. 31; FN.G.D.140 Bern: Teilansicht (Münster); Altstadt (1899.05.17)
       • FPa.8, S. 32 oben Bern: Theaterplatz 8-2; Marktgasse 1; Amthausgasse 4; Altstadt (obere) (1905.10.22)
       • FPa.8, S. 32 unten; FN.G.C.970 Bern: Münzgraben 6; Theaterplatz 8; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (1903.06.07)
       • FPa.8, S. 33 oben; FN.G.C.971 Bern: Marktgasse; Schützenbrunnen; Käfigturm; Altstadt (obere) -- Brennholz; Energieversorgung; Holzarbeit; Brunnen (-1889)
       • FPa.8, S. 33 unten; FP.C.442; FN.G.C.972 Bern: Marktgasse 14-6; Altstadt (obere) (1912.03.27)
       • FPa.8, S. 34 oben; FN.G.C.973; FP.D.812 Bern: Käfigturm; Marktgasse 67; Bärenplatz 3; Altstadt (obere) (1901-1902)
       • FPa.8, S. 34 unten; FN.G.C.975; FP.D.808 Bern: Marktgasse 67; Käfigturm; Altstadt (obere) (1903.02)
       • FPa.8, S. 35 oben; FN.G.C.976 Bern: Marktgasse 9-15; Altstadt (obere) (1905.04.02)
       • FPa.8, S. 35 unten; FN.G.C.977 Bern: Marktgasse 30-36; Schützenbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (1912.10.13)
       • FPa.8, S. 36 oben; FN.G.C.978 Bern: Marktgasse 10; Altstadt (obere) (1912.04.19)
       • FPa.8, S. 36 unten; FN.G.C.979 Bern: Marktgasse 4; Altstadt (obere) (1907.12.22)
       • FPa.8, S. 37; FN.G.C.890 Bern: Marktgasse 52, 55ff; Anna Seiler-Brunnen; Käfigturm; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Brunnen (1901-1902)
       • FPa.8, S. 38; FN.G.D.141 Bern: Teilansicht (Münster); Kornhausbrücke -- Telefonverteiler; Brücke (1899.05.17)
       • FPa.8, S. 39 oben; FP.C.33; FP.E.353; FP.E.355; FN.G.C.981 Bern: Zeughaus (Grosses); Waisenhausplatz 21; Altstadt (obere) (-1876)
       • FPa.8, S. 39 unten; FP.C.36; FP.E.352; FP.F.52; FN.G.C.982 Bern: Zeughaus (Grosses); Altstadt (obere) (-1877)
       • FPa.8, S. 40 oben; FN.G.C.983 Bern: Zeughausgasse 17; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (-1905)
       • FPa.8, S. 40 unten; FN.G.A.82; FN.K.A.262; FN.G.C.985 Bern: Zeughausgasse 17-7; Schmiedenplatz 5; Altstadt (obere) (1912.10.13)
       • FPa.8, S. 41 oben; FN.G.C.986 Bern: Schützengässchen; Altstadt (obere) (1912.10.13)
       • FPa.8, S. 41 unten; FN.G.A.81; FN.K.A.261; FN.G.C.987 Bern: Zeughausgasse 9 (alt); Altstadt (obere) (1912.10.13)
       • FPa.8, S. 42; FN.K.A.263 Bern: Zeughausgasse 23-19; Altstadt (obere) -- Transport, Verkehr; Fuhrwerk (-1913)
       • FPa.8, S. 43 oben; FP.E.377; FN.G.C.988 Bern: Kornhausplatz; Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 16, 18; Altstadt (obere) -- Frau; Arbeit; Kind; Brunnen (1890 (ca.))
       • FPa.8, S. 43 unten; FP.D.286; FN.G.C.989 Bern: Kornhausplatz 19; Kindlifresserbrunnen; Rathausgasse 84; Altstadt (untere) -- Brunnen (1890 (ca.))
       • FPa.8, S. 44 oben; FN.G.C.990; FP.D.816 Bern: Reitschule; Kornhausplatz 20; Altstadt (obere) (1899.06.01)
       • FPa.8, S. 44 unten; FN.K.D.1; FP.D.712; FN.G.C.991 Bern: Reitschule; Kornhausplatz 20; Altstadt (obere) (-1899)
       • Fpa.8, S. 45 oben; FP.D.254; FN.K.C.75; FP.D.76; FN.G.C.992 Bern: Kornhausplatz 20; Reitschule; Velofahrschule; Altstadt (obere) -- Velofahrschule; Bauarbeit; Arbeiter; Transport, ... (1899 (ca.))
       • FPa.8, S. 45 unten; FP.D.253; FP.D.509; FN.G.C.993 Bern: Reitschule; Kornhausplatz 20; Schüttestrasse; Altstadt (obere) (1899.06.01)
       • FPa.8, S. 46 oben; FN.G.C.994; FP.B.123; FP.D.811 Bern: Predigerkloster; Altstadt (obere) -- Handwerk; Gewerbe (-1899.06.01)
       • FPa.8, S. 46 unten; FN.G.C.995 Bern: Predigerkloster; Französische Kirche; Altstadt (obere) -- Kind; Kirche (-1903)
       • FPa.8, S. 47 oben; FN.G.C.996; FP.D.809 Bern: Predigerkloster; Altstadt (obere) (1900.02)
       • FPa.8, S. 47 unten; FP.D.255; FN.G.C.997 Bern: Predigerkloster; Reitschule; Altstadt (obere) -- Gewerbe; Handwerk (1899.02)
       • FPa.8, S. 48; FP.D.810 Bern: Predigerkloster; Altstadt (obere) (-1903)
       • FPa.8, S. 49; FN.G.D.142 Bern: Zytglogge (Detail); Bim Zytglogge 1-3; Hotelgasse 2-8; Altstadt (untere) -- Alltagsleben; Winter (1898 (ca.))
       • FPa.8, S. 50 oben; FP.F.60; FP.B.141; FN.G.C.998 Bern: Lateinschule; Herrengasse 23; Herrengassbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen; Schulhaus (1904.07.03)
       • FPa.8, S. 50 unten; FN.G.C.999 Bern: Herrengasse 13ff; Lateinschule; Altstadt (untere) -- Schulhaus (1904.07.03)
       • FPa.8, S. 51 oben; FN.G.C.1000; FP.D.279 Bern: Bibliotheksgässchen; Lateinschule; Herrengasse 36; Altstadt (untere) -- Schulhaus (1904.03.27)
       • FPa.8, S. 51 unten; FP.C.452; FN.G.C.1001 Bern: Bibliotheksgässchen; Lateinschule; Altstadt (untere) -- Schulhaus (1903.06.07)
       • FPa.8, S. 52 oben; FP.D.280; FN.G.C.1002 Bern: Lateinschule; Altstadt (untere) -- Schulhaus (1905.10.08)
       • FPa.8, S. 52 unten; FN.G.C.1003 Bern: Lateinschule; Herrengasse 25; Altstadt (untere) -- Schulhaus (1905.10.08)
       • FPa.8, S. 53 oben Bern: Münzgraben; Polizeigebäude; Altstadt; Gefängnis (-1905)
       • FPa.8, S. 53 unten; FN.G.C.1004 Bern: Casinoplatz; Polizeigebäude; Münstergasse 63; Altstadt (untere) (1905.04.02)
       • FPa.8, S. 54 oben Bern: Bibliotheksgalerie; Polizeigebäude; Altstadt (untere) -- Kind (-1908)
       • FPa.8, S. 54 unten; FN.G.C.1005; FP.C.1079 Bern: Hotelgasse 14; Münstergasse 63; Polizeigebäude; Bibliotheksgalerie; Altstadt (untere) -- Handwagen; Transport, Ver... (1904.03.27)
       • FPa.8, S. 55 oben; FP.D.282; FP.E.362; FN.K.C.126 Bern: Hotelgasse; Bibliotheksgalerie; Polizeigebäude; Münstergasse 63; Altstadt (untere) -- Transport, Verkehr; Handwage... (-1908)
       • FPa.8, S. 55 unten; FN.G.C.1006 Bern: Bibliotheksgalerie; Altstadt (untere) -- Handwagen; Transport, Verkehr (1904.03.27)
       • FPa.8, S. 57; FN.G.D.143 Bern: Teilansicht (Münster); Kirchenfeld -- Fest; Gesang; Musik; Kunst (1899.07.12)
       • FPa.8, S. 58 oben Bern: Hochschule; Lateinschule; Herrengasse 23; Altstadt (untere) -- Garten; Schulhaus (1901-1905)
       • FPa.8, S. 58 unten; FN.G.C.1008 Bern: Hochschule; Altstadt (untere); Kirchenfeldbrücke -- Brücke (1904.03.12)
       • FPa.8, S. 59 oben; FN.G.C.1009 Bern: Hochschule; Polizeigebäude; Bibliotheksgalerie; Kirchenfeldbrücke; Altstadt (untere); Gefängnis -- Strassenbeleuch... (1905.10.08)
       • FPa.8, S. 59 unten; FN.G.C.1010 Bern: Hochschule; Altstadt (untere); Kirchenfeldbrücke -- Strassenbeleuchtung; Brücke (1904.03.12)
       • FPa.8, S. 60 oben; FN.G.C.1011 Bern: Hochschule; Altstadt (untere) (1904.07.03)
       • Open the next 100 entries ... (another 75 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FPa.9 Photos Stadt Bern "Einst und heute" (1929-1964)
      • FPa.10 Neubauten der Bundesstadt Bern seit 1840 (1887)
      • FPa.20 Fotoalbum "de St." (1881 (ca.)-1902 (ca.))
      • FPa.23 Maisons de Berne (1869)
      • FPa.25 Eidgenössische Münze Bern (1908)
      • FPa.26 Berner Ansichten (Kanton und Stadt) (1931-1965)
     • Bauten Studer / Davinet (1859-20. Jh.)
     • Bern erleben
     • Collection de quelques Vues dessinées en Suisse d'après nature (1782)
     • Firmenarchiv (Fotonegative) des Ansichtskartenverlags Franco-Suisse, Bern (1905-1978)
     • GE Gebundene Einheiten (1766-1912)
     • Nachlass Fritz Brechbühl (1956-1967)
     • Nachlass Martin Hesse (1934 (ca.)-1968)
     • Nachlass Walter Neeser (1929-1973)
     • Nachlass Emil Pfirter
     • Nachlass Bernhard Schmid
     • Nachlass Albert Stumpf (1900 (ca.)-1945)
     • Nachlass Eugen Thierstein (1902-1999)
     • Nachlass Sigmund Wagner (1732-1835)
     • Nachlass Bernhard Walthard (s. d. (sine dato))
     • Nachlass Roland Werro (1919-2008)
     • Nachlass Theodor Zeerleder (1840-1868)
     • Negativsammlung Hagenbach (1946 (ca.)-1970 (ca.))
     • Sammlung Eduard Davinet (1860 (ca.)-1911 (ca.))
     • Sammlung Kurt Jungi
     • Sammlung Hans-Ulrich Suter (1898 (ca.)-2012)
     • Schweizerreise (1844)
     • Stadtpläne Bern (unvollständig; siehe Einleitung) (13. Jh.-20. Jh.)
     • Surbek-Lithografien (1918 (ca.))
     • Thuner Fotografen (1885 (ca.)-1930 (ca.))
     • Tièche-Repros (1914-)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue