Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
     • AK Ansichtskarten (19. Jh.-)
     • F Fotografie (1856-)
      • FP. A Fotopositive, Format A (1901-20. Jh.)
      • FP. B Fotopositive, Format B (1853 (ca.)-2009.10)
      • FP. C Fotopositive, Format C (1856 (ca.)-20. Jh.)
      • FP. D Fotopositive, Format D (1856-20. Jh.)
      • FP. E Fotopositive, Format E (1856 (ca.)-)
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 250 entries)
       • FP.E.351 Bern: Zeughausgasse 29; Altstadt (obere) (s. d. (sine dato))
       • FP.E.356; FN.G.C.913; FP.D.665; FN.G.C.920 Bern: Nägeligasse 6; Waisenhausplatz 29; Altstadt (obere) -- Strassenreinigung; Frau; Fuhrwerk; Transport, Verkehr; Arbe... (19. Jh.)
       • FP.E.357; FN.G.E.16 Bern: Zytglogge (Detail); Altstadt (untere) (1879-1894)
       • FP.E.358; FN.G.E.77 Bern: Kramgasse 87; Hotelgasse 2; Bim Zytglogge 1-3; Kornhausplatz 2; Zytgloggelaube 2; Altstadt (untere) (1901-)
       • FP.E.359 Bern: Kramgasse 83-87; Hotelgasse 2; Bim Zytglogge 1-3; Zytglogge; Kornhausplatz 2; Zytgloggelaube 2; Altstadt (untere) (-1889)
       • FP.E.361; FN.G.D.85; FN.G.D.86; FP.D.865 Bern: Polizeigebäude; Altstadt (untere) -- Polizei; Angestellte; Mann (1905-1908)
       • FP.E.364 Bern: Bibliotheksgalerie; Altstadt (untere) -- Feier (1891)
       • FP.E.365 Bern: Kirchenfeldbrücke; Hochschule; Altstadt (untere) -- Brücke (1883-1905)
       • FP.E.366 Bern: Kirchenfeldbrücke; Hochschule; Altstadt (untere) -- Brücke (1883-1905)
       • FP.E.367 Bern: Bibliotheksgalerie; Historisches Museum (altes); Historisches Museum (Inneres) (1894.02.18)
       • FP.E.368 Bern: Bibliotheksgalerie; Historisches Museum (altes); Historisches Museum (Inneres) (1894)
       • FP.E.369 Bern: Bibliotheksgalerie; Altstadt (untere); Historisches Museum (altes); Historisches Museum (Inneres) (1894.02.28)
       • FP.E.370 Bern: Altstadt (untere); Historisches Museum (altes); Historisches Museum (Inneres) -- Worb -- Ofen; Interieur (1896.02.23)
       • FP.E.371 Bern: Bibliotheksgalerie; Historisches Museum (altes); Historisches Museum (Inneres); Altstadt (untere) (19. Jh.)
       • FP.E.372 Bern: Bibliotheksgalerie; Historisches Museum (altes); Historisches Museum (Inneres); Altstadt (untere) (19. Jh.)
       • FP.E.374 Bern: Amthausgasse 2; Theaterplatz 13; Altstadt (obere) (1905-1911)
       • FP.E.375 Bern: Stadttheater; Hotelgasse 10; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.E.376 Bern: Stadttheater; Theaterplatz 7; Altstadt (untere) (1901-)
       • FP.E.378 Burgdorf (s. d. (sine dato))
       • FP.E.379 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 16, 18; Altstadt (obere) -- Kind; Frau; Alltagsleben; Brunnen (-1894)
       • FP.E.380 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 13-19; Altstadt (untere) -- Kind; Frau; Alltagsleben; Brunnen (1894-1895)
       • FP.E.381 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 17-19; Altstadt (untere) -- Kind; Brunnen (1892)
       • FP.E.383; R.C.33 Bern: Kornhausplatz 14-18; Kornhausplatz 9-19; Kornhausbrücke; Altstadt -- Markt; Bauarbeit; Transport, Verkehr; Fuhrwer... (1898-1899)
       • FP.E.384 Bern: Bümpliz; Bümpliz (Schloss) -- Schloss (s. d. (sine dato))
       • FP.E.385 Oberbipp; Bipp (s. d. (sine dato))
       • FP.E.386 Bern: Christkatholische Kirche; Rathaus; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.388 Bern: Münstergasse 63ff; Altstadt (untere) -- Markt (20. Jh.)
       • FP.E.389 Bern: Herrengasse 36; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.E.390 Bern: Mosesbrunnen; Münstergasse 34-36; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.E.391 Bern: Münster (Detail); Erlach-Denkmal; Altstadt (untere) -- Denkmal; Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.392 Bern: Erlach-Denkmal; Münsterplatz 12; Münstergasse 32-34; Altstadt (untere) -- Denkmal (s. d. (sine dato))
       • FP.E.393 Bern: Erlach-Denkmal; Münsterplatz 12; Münstergasse 34-36; Altstadt (untere) -- Denkmal (s. d. (sine dato))
       • FP.E.395 Bern: Kramgasse 10ff, 9ff; Kreuzgassbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (-1889)
       • FP.E.396 Bern: Kramgasse 6ff, 13ff; Kreuzgassbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (1889-1901)
       • FP.E.397 Bern: Kramgasse 57ff, 62ff; Zähringerbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (1889-1901)
       • FP.E.398 Bern: Kramgasse 77-87, 74-84; Zytglogge; Zytgloggelaube 2; Kornhausplatz 2; Altstadt (untere) (-1889)
       • FP.E.399 Bern: Kramgasse 4ff, 7ff; Kreuzgassbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (-1889)
       • FP.E.400 Bern: Simsonbrunnen; Kramgasse 32-12, 1-11; Gerechtigkeitsgasse; Altstadt (untere) -- Brunnen (1894-1895)
       • FP.E.402 Bern: Zähringerbrunnen; Zytglogge; Kramgasse 63ff, 70ff; Altstadt (untere) -- Brunnen (-1889)
       • FP.E.405 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.407; FP.E.408 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.409; FP.E.410 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.411; FP.F.75 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.412 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.413 Laupen; Sense -- Schloss (s. d. (sine dato))
       • FP.E.414; FN.G.D.8 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.415 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.417 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1879-1894)
       • FP.E.418 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1879-1894)
       • FP.E.419; FN.G.D.74 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.E.421; FN.G.D.75 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.E.422; FN.G.D.10 Bern: Münster; Mosesbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen; Kirche (-1891)
       • FP.E.423 Bern: Münster (Turm); Altstadt (untere) -- Kirche (1893-1894)
       • FP.E.424 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (1893-1894)
       • FP.E.425 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.426 Bern: Münster (Turm); Altstadt (untere) -- Kirche (1893 (ca.))
       • FP.E.427; FP.H.59 Bern: Münster (Turm); Altstadt (untere) -- Arbeiter; Mann; Arbeit; Kirche (1893 (ca.))
       • FP.E.428 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1899-)
       • FP.E.429 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (19. Jh.)
       • FP.E.430 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.431 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1856-1861)
       • FP.E.432; FN.G.D.3 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.433 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.434 Ferenbalm -- Kirche (1912)
       • FP.E.435 Ferenbalm -- Kirche (1912)
       • FP.E.438 Rüti bei Lyssach -- Kirche (1911)
       • FP.E.439; FP.E.440 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.441; FP.E.442; FP.E.443; FP.E.444; FP.E.445; FP.E.446; FP.E.447; FP.F.80 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.448 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.449 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.450; FP.E.451 Bern: Münstergasse 63; Altstadt (untere) -- Bibliothek (2002)
       • FP.E.452; FP.E.453; FP.E.454; FP.E.455 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.458 Stettlen -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.459 Oberwil bei Büren (s. d. (sine dato))
       • FP.E.461; FP.E.462; FP.E.463; FP.E.464; FP.E.465; FP.E.466; FP.E.467; FP.E.468; FP.E.469; FP.E.470; FP.E.471; FP.E.472 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.473 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.474 Bern: Mühlenplatz; Mühlenplatz 14-2; Gerberngasse 48-20, 43-29; Altstadt (untere); Matte (1946)
       • FP.E.476 Bern: Nydeggstalden 23-15; Altstadt (untere) (1881-)
       • FP.E.477 Bern: Nydeggstalden 27-23; Altstadt (untere) (1881-)
       • FP.E.478 Bern: Nydeggstalden 27-23; Nydegghof; Nydeggkirche; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.E.479 Landshut; Utzenstorf -- Schloss (1934 (ca.)-1956)
       • FP.E.480 Bern: Nydeggstalden; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.E.481 Bern: Gerechtigkeitsgasse 48-42; Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.E.482 Bern: Gerechtigkeitsgasse 48-40, 35-7; Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (-1889)
       • FP.E.483 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Gerechtigkeitsgasse; Altstadt (untere) -- Brunnen (-1901)
       • FP.E.484 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Gerechtigkeitsgasse 44ff, 29ff; Altstadt (untere) -- Brunnen (-1889)
       • FP.E.485 Bern: Postgasse 57; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.E.486 Landshut; Utzenstorf -- Schloss (1934 (ca.)-1956)
       • FP.E.487 Landshut; Utzenstorf -- Schloss (1934 (ca.)-1956)
       • FP.E.489 Muri (s. d. (sine dato))
       • FP.E.490 Köniz; Niederscherli -- Brücke (s. d. (sine dato))
       • FP.E.491 Sumiswald (?) (s. d. (sine dato))
       • FP.E.492 Sumiswald (s. d. (sine dato))
       • FP.E.493 Tschingellochtighorn (19. Jh.)
       • FP.E.494 Blümlisalp; Schwarzhorn; Dündenhorn; Kandersteg; Kandergrund; Reichenbach (s. d. (sine dato))
       • FP.E.495 Lauterbrunnen; Chorbalm (-1921)
       • FP.E.496 Lauterbrunnen; Mürren (-1877)
       • FP.E.497 Lauterbrunnen (19. Jh.)
       • FP.E.498 Lauterbrunnen; Staubbachfall (-1868.09.14)
       • FP.E.499 Wimmis -- Kirche; Schloss (s. d. (sine dato))
       • Open the next 100 entries ... (another 204 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FP. F Fotopositive, Format F (1860 (ca.)-)
      • FP. G Fotopositive, Format G (1859 (ca.)-)
      • FP. H Fotopositive, Format H (1855 (ca.)-)
      • FP. I Fotopositive, Format I (1862-)
      • F.Dag. Unikatfotografien: Daguerreotypien, Ambrotypien, Pannotypien, Ferrotypien (1840 (ca.)-1920 (ca.))
      • FN. G. B Glasnegative, Format B (1892-1946)
      • FN. G. C Glasnegative, Format C (1865 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. D Glasnegative, Format D (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. E Glasnegative, Format E (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. F Glasnegative, Format F (1880 (ca.)-1930 (ca.))
      • FN. G. G Glasnegative Format G
      • FN. K. A Kunststoffnegative, Format A (1905 (ca.)-)
      • FN. K. C Kunststoffnegative, Format C (1908-)
      • FN. K. D Kunststoffnegative, Format D (1889 (ca.)-)
      • FN. K. E Kunststoffnegative, Format E
      • digibild Digitale Fotos (2008-)
     • Gr Grafik (16. Jh.-)
     • R moderne Reproduktionen (1890 (ca.)-)
     • M Gemälde; gerahmte Bilder (16. Jh. (ca.)-20. Jh. (ca.))
     • MI Miniaturen, Medaillen und Münzen
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue