Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
     • AK Ansichtskarten (19. Jh.-)
     • F Fotografie (1856-)
      • FP. A Fotopositive, Format A (1901-20. Jh.)
      • FP. B Fotopositive, Format B (1853 (ca.)-2009.10)
      • FP. C Fotopositive, Format C (1856 (ca.)-20. Jh.)
      • FP. D Fotopositive, Format D (1856-20. Jh.)
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 250 entries)
       • FP.D.333; FP.D.334; FP.D.335; FP.D.336 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.337; FP.D.338; FP.D.339; FP.D.340 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.341 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.342; FP.D.343; FP.D.344; FP.D.345 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.346 Bern: Christoffelturm; Rossschwemme; Heiliggeistkirche; Bubenbergplatz 5; Spitalgasse 57; Altstadt (obere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.347 Bern: Theaterplatz 8-2; Amthausgasse 2; Altstadt (untere) (1901-1912)
       • FP.D.348 Bern: Nydegg; Untertorbrücke; Altstadt (untere) -- Brücke (-1960)
       • FP.D.349 Bern: Läuferplatz; Untertorbrücke; Nydeggkirche; Altstadt (untere) -- Kirche; Brücke (-1960)
       • FP.D.350 Bern: Nydegg; Altstadt (untere) (-1960)
       • FP.D.351 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.352 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.353 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1879-1894)
       • FP.D.354 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1883-1894)
       • FP.D.355; FP.D.356; FP.D.357; FP.D.358; FP.D.359 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.360 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.361 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Feier; Kirche (1901.02.02)
       • FP.D.362; FP.E.456; FP.E.457 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.363 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.364 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.366 Bern: Nydeggstalden 11-9 (alt); Läuferplatz 7-1; Felsenburg; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.367; FP.C.551 Bern: Felsenburg; Untertor; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.368; FP.D.589 Bern: Nydeggkirche; Nydegghof; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.369 Bern: Gerechtigkeitsgasse 2; Nydeggstalden 30-36; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.370 Bern: Läuferbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.371 Bern: Nydeggstalden; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.372 Bern: Mattenenge 3 (alt); Ramseyerloch; Altstadt (untere) (-1960)
       • FP.D.373 Bern: Mattenenge 8-14 (alt); Altstadt (untere) (-1960)
       • FP.D.374 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.375 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.376 Bern: Gerechtigkeitsgasse 44ff, 29ff; Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Kind; Brunnen (1890-1901)
       • FP.D.377 Bern: Nydegghof 47-49; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.378; FP.D.379; FN.G.C.717 Bern: Postgasse 62-60; Altstadt (untere) -- Kind; Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.380 Bern: Postgasse 62; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.381 Bern: Postgasse 62; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.384 Bern: Kirchenfeldstrasse 16; Kirchenfeld (1896-)
       • FP.D.385 Bern: Thunstrasse 2; Kirchenfeld (1896-)
       • FP.D.386 Bern: Historisches Museum; Thunstrasse 2; Helvetiastrasse 1-9; Kirchenfeld (1898)
       • FP.D.387 Bern: Kirchenfeld (s. d. (sine dato))
       • FP.D.388 Bern: Amthausgasse 7; Inselgasse 3; Bundesplatz 1; Altstadt (obere) (1911)
       • FP.D.389 Bern: Rathaus; Postgasse 72; Altstadt (untere) (1865-)
       • FP.D.390; FP.E.653; FN.G.D.82 Bern: Anatomie; Bollwerk 25; Altstadt (obere) -- Kind; Sport; Schlittschuhlaufen; Freizeit; Fuhrwerk; Transport, Verkehr... (-1898)
       • FP.D.391; FP.D.612; FP.D.613 Bern: Rathaus; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.392 Bern: Vennerbrunnen; Rathausplatz 5; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.393 Bern: Rathaus; Postgasse 72; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.394; FP.D.403 Bern: Marienstrasse 17; Kirchenfeld (1888-)
       • FP.D.395; FP.D.396; FP.D.397 Bern: Historisches Museum; Kirchenfeld (1894-)
       • FP.D.398 Bern: Egelsee; Muristrasse 28, 29, 31; Kleiner Muristalden 38, 34; Schosshaldenstrasse 8; Höheweg 18; Schosshalde; Obstb... (s. d. (sine dato))
       • FP.D.399 Bern: Schwellenmattstrasse 1; Kirchenfeld (20. Jh.)
       • FP.D.400; FP.D.401; FP.D.402 Bern: Wildermettweg 46; Kirchenfeld (1908)
       • FP.D.404; FP.E.529; FP.E.530; FP.E.531; FP.E.532; FP.E.533; FP.E.534; FP.E.535; FP.E.536; FP.E.537; FP.E.538 Bern: Historisches Museum (Inneres) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.405 Bern: Historisches Museum (Inneres) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.406; FP.D.407 Bern: Historisches Museum; Kirchenfeld -- Bauarbeit; Arbeit (1892-1894)
       • FP.D.408 Bern: Kirchenfeld; Bärengraben (s. d. (sine dato))
       • FP.D.409 Bern: Kirchenfeld; Bärengraben (s. d. (sine dato))
       • FP.D.411 Bern: Kirchenfeld; Bärengraben (1868-)
       • FP.D.412 Bern: Kirchenfeld; Bärengraben (s. d. (sine dato))
       • FP.D.413 Bern: Papiermühlestrasse 13; Breitenrain (s. d. (sine dato))
       • FP.D.414; FP.D.415 Bern: Papiermühlestrasse 15; Breitenrain (s. d. (sine dato))
       • FP.D.416; FP.D.417 Bern: Papiermühlestrasse 15; Breitenrain -- Militär (s. d. (sine dato))
       • FP.D.418 Bern: Altenberg; Schänzlistrasse 39 (19. Jh.)
       • FP.D.419 Bern: Breitenrain; Hirschenpark; Länggasse (1893-)
       • FP.D.421 Bern: Viktoriarain 21-11; Wyttenbachstrasse 10; Schänzlihalde 34-30; Breitenrain -- Eisenbahn; Transport, Verkehr (1941)
       • FP.D.422; FN.G.C.709 Bern: Thunstrasse 52; Kirchenfeld -- Garten (s. d. (sine dato))
       • FP.D.423; FN.G.C.708 Bern: Thunstrasse 52; Kirchenfeld (s. d. (sine dato))
       • FP.D.424; FN.G.C.705 Bern: Thunstrasse 52; Kirchenfeld -- Garten (s. d. (sine dato))
       • FP.D.425 Bern: Länggassstrasse 1 (alt); Länggasse (-1894)
       • FP.D.427 Bern: Hirschenpark; Länggasse (20. Jh.)
       • FP.D.428 Bern: Reichenbachstrasse 161; Tiefenau (1880)
       • FP.D.429 Bern: Bühlstrasse 16; Länggasse (s. d. (sine dato))
       • FP.D.430 Bern: Eisenbahnbrücke (alte); Eisenbahnviadukt; Reitschule; Länggasse -- Brücke (1940 (ca.))
       • FP.D.431 Bern: Eisenbahnbrücke (alte); Eisenbahnviadukt; Bollwerk; Länggasse -- Bauarbeit; Brücke (1941)
       • FP.D.435 Bern: Spitalgasse 2; Waisenhausplatz 6-8; Altstadt (obere) -- Umzug; Feier (1891)
       • FP.D.439 Waisenhaus; Kadett (1901-1911)
       • FP.D.440 Waisenhaus; Kind; Kadett (1905-1907)
       • FP.D.441 Waisenhaus; Kadett (1903)
       • FP.D.442 Theater; Kind; Waisenhaus; Kunst (1901-1911)
       • FP.D.443 Waisenhaus; Kind; Religion (1901-1911)
       • FP.D.445 Bern: Gaswerk; Dalmaziweg 78-74; Aarstrasse 102-108; Marzili; Kirchenfeld (1869-1879)
       • FP.D.446; FP.D.447 Bern: Mühlemattstrasse 53-55; Mattenhof (s. d. (sine dato))
       • FP.D.448; FP.E.652; FN.G.D.83 Bern: Anatomie; Genfergasse; Altstadt (obere); Hodlerstrasse 16 -- Schlittenfahren; Schlittschuhlaufen; Strassenbeleucht... (-1898)
       • FP.D.449 Bern: Brunnmattstrasse 10; Mattenhof (20. Jh.)
       • FP.D.451 Bern: Bourbaki-Denkmal; Bremgartenfriedhof; Holligen -- Denkmal; Bourbaki-Armee; Friedhof; Grabmal (1981.02.03)
       • FP.D.452 Grindelwald; Wetterhorn -- Winter; Freizeit; Sport; Skifahren; Mann; Frau; Schlitten (s. d. (sine dato))
       • FP.D.453 Bern: Kirchenfeldbrücke -- Brückenprojekte, nicht realisierte; Brücke (1955)
       • FP.D.454 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1895-1898)
       • FP.D.455 Bern: Kornhausbrücke; Altenbergsteg; Altenbergstrasse 55-57A; Langmauerweg 110; Altenberg -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brüc... (1898)
       • FP.D.456 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1898)
       • FP.D.457; FP.D.458; FP.C.563 Bern: Eisenbahnbrücke (alte) -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1858)
       • FP.D.459; FP.D.460; FP.C.550 Bern: Eisenbahnbrücke (alte) -- Bauarbeit; Brücke (1856-1858)
       • FP.D.461 Bern: Eisenbahnbrücke (alte) -- Bauarbeit; Brücke (1941)
       • FP.D.462 Bern: Eisenbahnbrücke (alte); Lorrainebrücke -- Bauarbeit; Brücke (1941)
       • FP.D.463 Bern: Lorrainebrücke; Eisenbahnbrücke (alte) -- Brücke (1930-1941)
       • FP.D.464 Bern: Neubrücke; Neubrückstrasse 204 -- Brücke (s. d. (sine dato))
       • FP.D.465 Bern: Kirchenfeldbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1881-1883)
       • FP.D.466 Bern: Kirchenfeldbrücke; Münster (Turm); Altstadt (untere) -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke; Kirche (1883)
       • FP.D.467; FP.B.43 Bern: Kirchenfeldbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1883)
       • FP.D.468 Bern: Kirchenfeldbrücke; Dalmaziquai 9-11; Kirchenfeld; Schwellenmätteli -- Brücke (s. d. (sine dato))
       • FP.D.469 Bern: Kirchenfeldbrücke; Aarstrasse 46; Badgasse 49-53; Fricktreppe 11-13; Altstadt (untere) -- Bauarbeit; Lehrgerüst; G... (1883)
       • FP.D.470 Bern: Kirchenfeldbrücke -- Brücke (-1913)
       • FP.D.471 Bern: Kirchenfeldbrücke; Bundeshaus-Ost; Teilansicht (SO); Altstadt (obere) -- Brücke (1892-1895)
       • Open the next 100 entries ... (another 306 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FP. E Fotopositive, Format E (1856 (ca.)-)
      • FP. F Fotopositive, Format F (1860 (ca.)-)
      • FP. G Fotopositive, Format G (1859 (ca.)-)
      • FP. H Fotopositive, Format H (1855 (ca.)-)
      • FP. I Fotopositive, Format I (1862-)
      • F.Dag. Unikatfotografien: Daguerreotypien, Ambrotypien, Pannotypien, Ferrotypien (1840 (ca.)-1920 (ca.))
      • FN. G. B Glasnegative, Format B (1892-1946)
      • FN. G. C Glasnegative, Format C (1865 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. D Glasnegative, Format D (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. E Glasnegative, Format E (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. F Glasnegative, Format F (1880 (ca.)-1930 (ca.))
      • FN. G. G Glasnegative Format G
      • FN. K. A Kunststoffnegative, Format A (1905 (ca.)-)
      • FN. K. C Kunststoffnegative, Format C (1908-)
      • FN. K. D Kunststoffnegative, Format D (1889 (ca.)-)
      • FN. K. E Kunststoffnegative, Format E
      • digibild Digitale Fotos (2008-)
     • Gr Grafik (16. Jh.-)
     • R moderne Reproduktionen (1890 (ca.)-)
     • M Gemälde; gerahmte Bilder (16. Jh. (ca.)-20. Jh. (ca.))
     • MI Miniaturen, Medaillen und Münzen
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue