Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
     • AK Ansichtskarten (19. Jh.-)
     • F Fotografie (1856-)
      • FP. A Fotopositive, Format A (1901-20. Jh.)
      • FP. B Fotopositive, Format B (1853 (ca.)-2009.10)
      • FP. C Fotopositive, Format C (1856 (ca.)-20. Jh.)
      • FP. D Fotopositive, Format D (1856-20. Jh.)
      • FP. E Fotopositive, Format E (1856 (ca.)-)
      • FP. F Fotopositive, Format F (1860 (ca.)-)
      • FP. G Fotopositive, Format G (1859 (ca.)-)
      • FP. H Fotopositive, Format H (1855 (ca.)-)
      • FP. I Fotopositive, Format I (1862-)
      • F.Dag. Unikatfotografien: Daguerreotypien, Ambrotypien, Pannotypien, Ferrotypien (1840 (ca.)-1920 (ca.))
      • FN. G. B Glasnegative, Format B (1892-1946)
      • FN. G. C Glasnegative, Format C (1865 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. D Glasnegative, Format D (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. E Glasnegative, Format E (1880 (ca.)-1935 (ca.))
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 400 entries)
       • FN.G.E.475 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brücke (1897.06.22)
       • FN.G.E.476 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brücke (1897.02.09)
       • FN.G.E.477 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1896.06.21)
       • FN.G.E.478 Bern: Kornhausbrücke; Altenbergsteg -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Wäsche; Brücke (1898.04.02)
       • FN.G.E.479 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brücke (1897.06.22)
       • FN.G.E.480 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brücke (1898.02.09)
       • FN.G.E.481 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brücke (1897.07.24)
       • FN.G.E.482 Bern: Altstadt (untere); Kornhausbrücke; Altenbergsteg -- Bauarbeit; Pegel; Brücke; Brücke (1895 (ca.))
       • FN.G.E.483 Bern: Kornhausbrücke; Altenbergsteg; Altenberg; Altenbergstrasse 59 -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1896.07.16)
       • FN.G.E.484 Bern: Kornhausbrücke -- Brücke (1895 (ca.))
       • FN.G.E.485 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1896.04.09)
       • FN.G.E.486 Bern: Kornhausbrücke; Altenberg; Altenbergstrasse 55-65, 98-134; Uferweg 7, 4-10 -- Flotschrad; Energieversorgung; Brück... (1898)
       • FN.G.E.487 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1896.06.19)
       • FN.G.E.488 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Arbeiter; Flotschrad; Energieversorgung; Mann; Arbeit; Brücke (1895.10.26)
       • FN.G.E.489 Bern: Kornhausbrücke; Altenberg; Altenbergstrasse 120 -- Bauarbeit; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brücke (1896.09.19)
       • FN.G.E.490 Bern: Kornhausbrücke; Altstadt (untere); Grabenpromenade 13; Brunngasshalde 69-55; Altenbergsteg -- Bauarbeit; Lehrgerüs... (1895.12.14)
       • FN.G.E.491 Bern: Kornhausbrücke; Altstadt (untere); Brunngasshalde 69-55 -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1897.09.30)
       • FN.G.E.492 Bern: Altstadt (obere); Kornhausbrücke; Altenbergsteg; -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Wäsche; Pegel; Brücke (1895.10.05)
       • FN.G.E.493 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1896.09.19)
       • FN.G.E.494 Bern: Kornhausbrücke; Altenberg; Oberweg 7; Rabbentalstrasse 79-71; Altstadt (untere); Teilansicht (NW) -- Bauarbeit; Le... (1897.09.30)
       • FN.G.E.495 Bern: Kornhausbrücke -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1897.09.10)
       • FN.G.E.496 Bern: Kornhausbrücke; Altenberg; Uferweg 17-11, 10-4A -- Bauarbeit; Lehrgerüst; Brücke (1898)
       • FN.G.E.497 Bern: Kornhausbrücke; Altstadt (untere); Brunngasshalde 61-69; Grabenpromenade 13-11 Reitschule, alte; Kornhausplatz 18 ... (1895.10.16)
       • FN.G.E.498; FN.G.C.892 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke (1913 (ca.))
       • FN.G.E.499 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke (1913 (ca.))
       • FN.G.E.500 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke (1913 (ca.))
       • FN.G.E.501 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke (1913 (ca.))
       • FN.G.E.502 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke (1913 (ca.))
       • FN.G.E.503 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke; Bauarbeit (1912.02.13)
       • FN.G.E.504 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke; Bauarbeit (1912.02.13)
       • FN.G.E.505; FN.G.E.506; FN.G.E.507; FN.G.E.508; FN.G.E.509; FN.G.E.510; FN.G.E.511 Bern -- Kirchlindach; Halenbrücke -- Brücke; Lehrgerüst (1911 (ca.))
       • FN.G.E.512 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.513 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.514 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.515 Reichenbach; Zollikofen -- Interieur; Schloss (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.516 Reichenbach; Zollikofen -- Interieur; Schloss (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.517 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.518 Zollikofen; Reichenbach -- Interieur (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.519 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.520 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.521 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.522 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.523 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.524 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.525 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.526 Unbekannt -- Mobiliar (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.527 Unbekannt -- Mobiliar (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.528 Unbekannt -- Interieur; Laden; Verkauf (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.529 Unbekannt -- Interieur (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.530 Billard; Spiel; Mobiliar (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.531 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.532 Unbekannt (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.533 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.534 Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.535 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.536 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.537 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.538 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.539 Billard; Spiel; Mobiliar -- Billardfabrik Morgenthaler; Reismusketen-Schützengesellschaft der Stadt Bern (1911-)
       • FN.G.E.540 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.541 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.542 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.543 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.544 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.545 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.546 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.547 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.548 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.549 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.550 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.551 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.552 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.553 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.554 Billard; Spiel; Mobiliar -- Billardfabrik Morgenthaler; Reismusketen-Schützengesellschaft der Stadt Bern (1911-)
       • FN.G.E.555 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.556 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.557 Billard; Spiel; Mobiliar; Billardfabrik Morgenthaler (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.558 Kirchlindach -- Kirche (1907 (ca.))
       • FN.G.E.560-574 Bern: Kornhauskeller; Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.575 Thun (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.576 Bern: Länggasse; Engeriedweg 4 -- Garten (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.578 Bern: Bolligenstrasse 8, 10; Schosshalde -- Garten (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.580; FP.E.783 Zollikofen; Reichenbach -- Interieur; Schloss (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.581 Kehrsatz (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.582 Bern: Länggasse; Engeriedweg 4 (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.583 Rubigen; Hunziken -- Fuhrwerk; Transport, Verkehr (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.584 Zollikofen; Grabengut (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.585 Bern: Laubeggstrasse 40; Schosshalde -- Garten (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.586 Vully-les-Lacs (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.587 Bern: Länggasse; Engeriedweg 4 (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.588 Rubigen (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.589 Bern: Engehalde (hintere); Tiefenaustrasse 75 (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.590 Bern: Schosshalde; Laubeggstrasse 40 (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.591 Muri: Friedheim (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.592 Unbekannt -- Interieur (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.593 Zollikofen; Grabengut (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.594 Unbekannt -- Interieur (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.595 Vully-les-Lacs -- Brunnen; Wasserversorgung (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.596 Bern: Kirchenfeld; Kalcheggweg 8 (s. d. (sine dato))
       • FN.G.E.597 Bern: Kirchenfeld; Kalcheggweg 8 -- Garten (s. d. (sine dato))
       • Open the next 100 entries ... (another 200 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FN. G. F Glasnegative, Format F (1880 (ca.)-1930 (ca.))
      • FN. G. G Glasnegative Format G
      • FN. K. A Kunststoffnegative, Format A (1905 (ca.)-)
      • FN. K. C Kunststoffnegative, Format C (1908-)
      • FN. K. D Kunststoffnegative, Format D (1889 (ca.)-)
      • FN. K. E Kunststoffnegative, Format E
      • digibild Digitale Fotos (2008-)
     • Gr Grafik (16. Jh.-)
     • R moderne Reproduktionen (1890 (ca.)-)
     • M Gemälde; gerahmte Bilder (16. Jh. (ca.)-20. Jh. (ca.))
     • MI Miniaturen, Medaillen und Münzen
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue