Stadttheater Bern (Personen\Juristische Personen\St)

 

Base Data

ThesaurusPersonen
NameStadttheater Bern
Description
Source
 

Additional Info

Historisch-Topographisches Lexikon der Stadt Bern

Urheberangabe:Weber, Berchtold: Historisch-Topographisches Lexikon der Stadt Bern, Bern, 2016.